Správa a budování síťové infrastruktury

Externí správa je zajišťována administrátorem, který pravidelně provádí údržbu a řeší problémy. Administrátor zasahuje na místě v případě potřeby preventivně i mimořádně.

 • budování síťové ifrastruktury
 • konfigurace síťové ifrastruktury
 • konfigurace zařízení pro síťovou komunikaci
  • počítače
  • tiskárny, skenery
  • bezdrátové prvky
 • návrhy pro připojení k internetu
 • zabezpečení sítí
 • konfigurace pro minimalizaci externího ohrožení
 • interní zabezpečení informací
 • politika přístupových práv zaměstnanců k datům instituce
 • konfigurace pro práci vzdálenou práci s aplikacemi prostřednicvím internetu