Počítačové učebny

počítačová učebna

Počítačová učebna je jedním z nejvíce exponovaných míst školy. Na techniku jsou kladeny mimořádné nároky. Na jedné straně je vyžadována rychlost, jednotnost a bezporuchovost, na straně druhé je vystavena zvýšenému tlaku uživatelů, kteří se k ní mnohdy nechovají zrovna ohleduplně.

Námi připravené učebny vychází z reality každodenního školního života. Způsob, jakým učebny instalujeme a zabezpečujeme, je vyvíjen přímo ve školním prostředí, na spřízněných školách.

Umíme zařídit:

  • Jednotnost prostředí za každých podmínek. Jednotlivé stanice jsou identické a přesto má uživatel přístup ke svým datům.
  • Snadné navrácení stanice do původního stavu, které zvládne i malé dítě.
  • Sledování a ovládání stanic z jednoho místa. To vše bez nákupu drahého specializovaného software.
  • Filtrování nevhodného obsahu webu.
  • Inteligentní předávání prací mezi vyučujícím a uživatelem.
  • Instalace množství volně využitelného softwaru, který může zdarma výrazně zpestřit výuku.